האבקו בפשיזם בכל כוחכם ובכל מאודכם
האבקו בפשיזם בקומכם ובשנתכם
האבקו בפשיזם על כל צורותיו
הכו בו בכל אשר יפנה
רדפוהו ולא תנגפו לפניו
האבקו בפשיזם בעט ובחרב
ביד חזקה ובעז רוח
עד חרמה
האבקו בפשיזם!