אנחנו על המפה!

אנטיפה במפת היוזמות לצדק חברתי של אנו, נראה אתכם מוצאים את העיגול שלנו שם…:)

אנטיפה במפת היוזמות של אנו