אנטיפה בפסטיבל הפנזינים!

גם פאנזין אנטיפה אורגינל יחכה לכם בפסטיגל הפנזינים 666

לכל פרטי האירוע בפייסבוק