אנטיפה חיפה על שער השבועון כלבו חיפה

כבוד לאנטיפות!

האם חיפה היא ״אי של שפיות בכאוס הישראלי״? 

אנטיפה בכלבו חיפה אנטיפה בחיפה

לקריאת הכתבה במגזין הדיגיטלי:

http://www.dmag.co.il/pub/shoken/kolbohaifa/2466/index.html#16