בריגדה אנטיפה בתל אביב

עוד קבוצת אנטיפה מתארגנת בתל אביב, הצטרפו אליהם