גזענות בחסות עיריית תל אביב

עיריית תל אביב מחקה כתובת גרפיטי בערבית ביפו

עריית תל אביב, באמת שאני מתביישת בכם. זה הסיפוריש בית קפה ליד ביתי שאני נוהגת לשבת בו באופן קבוע, מול בית הקפה יש בניי…

Posted by Tal Gerassi on Thursday, March 26, 2015

Screen Shot 2015-03-28 at 1.14.51 AM