למה? כובע!

מי התחיל, מי אמר למי ומה בדיוק קרה, כל הפרטים על תקרית הצל והכובע בשיחה מקומית