מה זה פשיזם?

 

“המושג פשיזם, מרוב שימוש, מתחיל להתרוקן מתוכנו. יש דברים גרועים מפשיזם בלי שיהיו פשיזם לפי ההגדרות שאנחנו, בתחומים שלנו, במקצועות שלנו, יכולים להשתמש בהן. לא כל דבר שלא מוצא חן בעינינו ולא כל דבר שהוא בלתי דמוקרטי ובלתי ליברלי, לא כל דבר שהוא פשע הוא פשיזם. לכן אני נזהר בשימוש במושג הזה.” (פרופ’ זאב שטרנהל, ישראלים, 2011)

 

מהו פשיזם? האם ישראל היא מדינה פשיסטית? כיצד באים לידי ביטוי גילויים או תופעות המאפיינות פשיזם, בישראל? התשובות לשאלות האלה אינן חד משמעיות. מתקיים סביבן, וסביב שאלות וטענות נוספות, ויכוח ער וחריף בין קבוצות ובודדים, מגוונים בחברה.

אף על פי שאין הגדרה אחת, מוסכמת וחד-משמעית של המושג “פשיזם”, הרי שניתן למצוא הסכמה מסויימת לגבי תופעות אחדות, אשר נתפסות כתופעות פשיסטיות או בעלות גוון פשיסטי. ביניהן הקצנה לאומית, גזענות ושנאת זרים, סממנים צבאיים או סמי-צבאיים, זלזול בזכויות האדם ובערכים דמוקרטים, אנטי-אינטלקטואליזם ואנטי-נאורות, ייחוס משמעות ערכית למדינה ולשלטון, פֶטִישִׁיזְם של דגל המדינה וסמליה, שימוש בתעמולה פופוליסטית ובהסתה, והשתקת מתנגדים באמצעים שונים, כולל טרור ואלימות.

בקישורים הבאים אפשר למצוא רעיונות מרכזיים בדיון סביב הנושא, אשר עשויים לסייע לכל מי שרוצה להכיר ולהבין טוב יותר את המושג “פשיזם”.

על פשיזם        על פשיזם בישראל        מה זה אנטיפה?