מותר להשוות

״בישראל, כמו בכל רחבי אירופה, נשמעת בשנים האחרונות, בניסוחים שונים, אותה השאלה: האם שנות ה–30 של המאה העשרים חוזרות? ההיסטוריה כמובן לעולם אינה חוזרת, גם לא בצורת פארסה כפי שאמר קרל מרקס ספק ברצינות, אך השאלה חשובה במישור העקרוני, והתשובה היא שההשוואה המשמעותית באמת אינה בין תקופתנו לתקופה שבין שתי מלחמות העולם, אלא דווקא לתקופה שקדמה למלחמת העולם הראשונה, עוד לפני שהמלחמה נתנה את אותותיה. אז החלו להתפתח התהליכים, שמהם אפשר להסיק את המסקנות המעניינות ביותר לגבי ישראל של היום.״ המאמר המלא בהארץ