Monthly Archives: January 2015

אנטיפה חוסמים את דרכם של פעילי ״עוצמה יהודית״ בשוק הכרמל בת״א

פעילות ופעילי אנטיפה חוסמים את דרכים של בן ארי ופעילי ״עוצמה יהודית״ בשוק הכרמל בת״א ביום שישי ה-23.1.15

Continue reading


איך הפשיזם שלכם היום?

10 סימנים מוקדמים של פשיזם

Continue reading


אנטיפה בהפגנה בחיפה

אנטיפה בהפגנה שהתקיימה בחיפה ב 5/12/2014
״נגד מפעלי הזיקוק בחיפה, נגד זיהום האויר שהמפעלים מייצרים, נגד הקפיטליזם שנותן יד ורוצה להרחיב את המפעלים המזהמים״

Continue reading


גזענים רק קצת?

נסו דיאט רייסיזם!