Monthly Archives: February 2016

*קריאה לסולידריות* חיפאים למען נערים ונערות מ “הבית ברחוב חיים”

 

הצטרפו לאנטיפה חיפה, ביום שלישי 1.3.16. כל הפרטים בפנים >>

Continue reading


אנחנו על המפה!

אנטיפה במפת היוזמות לצדק חברתי של אנו, נראה אתכם מוצאים את העיגול שלנו שם…:)

Continue reading