ANTIFA – CHASSEURS DE SKINS (צרפת, 2008)

“אנטיפה – ציידי הסקינהדס” הוא סרט דוקומנטרי שמגולל את ההיסטוריה של סצינת הסְקִינְהֶדְס (“גלוחי-הראש“) בצרפת, ובמקביל מתאר את הקבוצות האנטי-פשיסטיות שקמו לה בתגובה ונאבקו בה, בשנות השמונים. הסקינהדס החלו להופיע באנגליה בסוף שנות ה-60 כחברי תת-תרבות אלטרנטיבית שהתמקדה במוזיקה, באופנה ובהוויי חברתי, והיתה נקייה מגזענות. לאורך השנים היא נפוצה בכל אירופה כמעט, תוך שהיא הולכת והופכת לתנועה גזענית, לאומנית וניאו-נאצית. בתגובה קמו לה תנועות התנגדות שונות בכל מקום בו היא הלכה וצברה כוח. בצרפת היו אלה קבוצות אנטי-פשיסטיות כגון “לוחמים אדומים“, “דוקי בויז” ו”S.H.A.R.P“. חבריהן היו בעיקר סקינהדס בעצמם (שהיו גם בני מיעוטים), אשר יצאו נגד האופי הגזעני והנאצי שלבשה התנועה. קבוצות אלה רדפו ניאו-נאצים ונאבקו בהם באלימות רבה, והפכו עד מהרה למעין תת-תרבות בפני עצמה.

הסרט בצרפתית עם תרגום לאנגלית:

 על הסרט “ANTIFA – CHASSEURS DE SKINS” בויקיפדיה בצרפתית